Danh sách nguyên liệu dược nhập khẩu

Nguyên liệu chúng tôi không bán riêng thành loại, nguyên dùng để tham khảo để xây dựng công thức gia công thực phẩm chức năng. Sản phẩm sau cùng khách hàng nhận được là dạng bán thành phẩm hoặc thành phẩm.

A
B
 • Berberin hydrochloride
 • Belaunja extract
 • Betaglucan
 • Boswellia
 • Boswellia carterii extract
 • Brown sea weed extract
C
 • Capros®
 • Cardamon seed extract – chiết xuất bạch đậu khấu
  Chasteberry extract
  Chitosan
 • Chondroitine sulfate
 • Cinnamon bark extract
  Coenzyme q10
 • Coleus extract
 • Collagen type II
 • Curcumin
D
 • Devils claw extract – chiết xuất móng quỷ
 • D-glucosamine sulfate 2NaCl
 • DHEA
E
F
 • Feverfew extract
 • Fish collagen
 • Fructose oligo saccharide
 • Fucoidan 80
 • Furocyst® – giúp điều trị buồng trứng đa nang (pcos)
 • Furosap®d
G
H
 • Honey propolis – kẹo ong tan
I
 • Inulin
J
K
 • Kiku flower extract
L
 • L-carnitine fumarate
 • Lemon peel extract – chiết xuất vỏ chanh
 • L-glutathione
M
 • Mangosteen extract
 • Marshmallow root extract – chiết xuất rễ marshmallow
 • Meriva®
 • Methyl sulfonyl methane – MSM
N
 • Nanocuma S
 • Nano collagen
 • Nano curcumin
O
P
 • Peru maca – bột sâm chiết xuất
 • Pine bark extract
 • Polycan®
 • Pregnenolone acetate
 • Psyllium husk extract
 • Pumpkin seed extract – chiết xuất hạt bí ngô
Q
 • Quercetin
 • Quercetin phytosome
R
 • Red vine leaf – chiết xuất lá nho đỏ
 • Rutin
S
 • Saw palmetto extract – chiết xuất cọ lùn
 • Silymarin phytosome
 • Soy isoflavones
 • Spirulina – bột tảo xoắn
T
U
V
 • Valerian extract
 • Vitamin K
 • Vitex agnus-castus extract
W
 • White kidney bean extract
 • White willow bark extract – chiết xuất vỏ liễu trắng
X
 • Xuyên tâm liên – cao bột chiết xuất
Y
Z