Danh sách nguyên liệu dược nhập khẩu

  1. AYUFLEX®
  2. BOSWELLIA CARTERII EXTRACT
  3. CARDAMON SEED EXTRACT – CHIẾT XUẤT BẠCH ĐẬU KHẤU
  4. FUROCYST® – GIÚP ĐIỀU TRỊ BUỒNG TRỨNG ĐA NANG (PCOS)
  5. MARSHMALLOW ROOT EXTRACT – CHIẾT XUẤT RỄ MARSHMALLOW
  6. LEMON PEEL EXTRACT – CHIẾT XUẤT VỎ CHANH
  7. VITEX AGNUS-CASTUS EXTRACT
  8.