Nhận chiết xuất cao dược liệu

  • Số lượng bán thành phẩm (cao bột chiết xuất): 20kg – 50kg – 100kg – 150kg – 300kg…
  • Tỷ lệ chiết xuất: 1/3, 1/5, 1/10, 10/1…

Vui lòng liên hệ để được báo giá chi tiết. SĐT Mr Luận: 0962564886

Các loại cao dược liệu dạng bột chiết xuất sẵn có